Nawierzchnie poliuretanowe - Eversport

Nawierzchnie poliuretanowe

Nawierzchnie poliuretanowe są to sportowe nawierzchnie syntetyczne, bezspoinowe, charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz doskonałymi parametrami użytkowymi.

 

Znajdują zastosowanie zarówno na profesjonalnych stadionach lekkoatletycznych- wykazują doskonałą odporność na kolce, jak również na przyszkolnych boiskach wielofunkcyjnych, kortach tenisowych czy placach zabaw.

 

Nawierzchnie poliuretanowe są instalowane bezpośrednio na placu budowy przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Ich zaletą jest możliwość montowania zarówno na podłożu nieprzepuszczalnym dla wody (beton, asfaltobeton), jak i na przepuszczalnej podbudowie mineralnej.

 

Nawierzchnie tego typu są łatwe w utrzymaniu czystości, a dzięki pielęgnacji gwarantują długą żywotność.

 

Proponowane przez nas nawierzchnie poliuretanowe spełniają wymagania obowiązujących norm oraz posiadają niezbędne dokumenty potwierdzające wysokie parametry użytkowe i możliwość stosowania w budownictwie sportowym, m.in. Rekomendacje Techniczne ITB, Atesty higieniczne PZH, Certyfikaty  IAAF.

 

  Najczęściej stosowane są nawierzchnie poliuretanowe:

   

  Typu natryskowego

   

  Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, bezspoinowa, elastyczna, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce.

   

  Łączna grubość nawierzchni 13 mm.

   

  Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i użytkowej.

   

  Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego, układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Warstwa użytkowa, to system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM, który wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm.

   

  Zastosowanie:

  - bieżnie lekkoatletyczne,

  - boiska wielofunkcyjne,

  - place rekreacji ruchowej.

   

  Nawierzchnia dostępna w wielu wariantach kolorystycznych.

  Typu 2S

   

  Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy).

   

  Łączna grubość nawierzchni 14 - 16 mm

   

  Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego  o granulacji  1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy ok. 7-8 mm. Górna warstwa  składa się z granulatu EPDM  o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym . Układana również mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy ok.7- 8 mm.

   

  Zastosowanie:

  - boiska wielofunkcyjne (zalecane),

  - bieżnie lekkoatletyczne przyszkolne (opcjonalnie),

  - zewnętrzne obiekty sportowe i rekreacyjne.

   

  Nawierzchnia dostępna w wielu wariantach kolorystycznych.

  Typu EPDM

   

  Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, jednowarstwowa, składająca się w całości z pierwotnego granuplatu EPDM, układana mechanicznie przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.

   

  Łączna grubość nawierzchni 8-13 mm

   

  Zastosowanie:

  - boiska wielofunkcyjne (zalecane),

  - bieżnie lekkoatletyczne przyszkolne (opcjonalnie),

  - korty tenisowe.

   

  Nawierzchnia dostępna w wielu wariantach kolorystycznych.

  Typu Sandwich

   

  Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, nieprzepuszczalna dla wody, odporna na buty z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowach przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych dla wody, asfaltobetonowych lub betonowych.

   

  Łączna grubość min. 13 mm

   

  Składa się z dwu warstw: elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Warstwę spodnią (nośną) stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem poliuretanowym, następnie jest on zamykany za pomocą wysoko- elastycznej szpachli poliuretanowej, na którą nanosi się tworzywo poliuretanowe i zasypuje pierwotnym granulatem EPDM, który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się.

   

  Służy głównie do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, rozbiegów konkurencji technicznych zawodów na obiektach lekkoatletycznych.

   

  Nawierzchnia dostępna w wielu wariantach kolorystycznych.

  Typu Full Pur

   

  Nawierzchnia poliuretanowa typu Full Pur jest bezrozpuszczalnikową, samopoziomującą się dwuskładnikową nawierzchnią poliuretanową o długoterminowej elastyczności. Wypełniona w całej masie pierwotnym granulatem EPDM, nieprzepuszczalna dla wody, odporna na kolce, instalowana „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). Układana na asfaltobetonie lub betonie.

   

  Łączna grubość min. 14 mm

  Otrzymywana wielowarstwowo. Warstwę spodnią wykonywaną w dwóch lub trzech etapach stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego tworzywem poliuretanowym, warstwa wierzchnia to pierwotny granulat EPDM zatopiony w tworzywie PU. Łączna grubość nawierzchni jest uzależniona od przeznaczenia i wymagań Inwestora.

   

  Nawierzchnia poliuretanowa typu Full Pur, to produkt przeznaczony dla profesjonalistów. Główne zastosowanie to stadiony, bieżnie lekkoatletyczne, rozbiegi oraz boiska o ekstremalnej eksploatacji (nawierzchnia wykazuje najwyższe parametry wytrzymałościowe w grupie nawierzchni poliuretanowych).

   

  Nawierzchnia dostępna w wielu wariantach kolorystycznych.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej napisz lub zadzwoń.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Regulamin plików cookies